Olarak Neler Yaptık ?
1.694

Şirketimizin faaliyete başladığı 2012 yılından bugüne kadar 1.694 adet araç ÖTA mevzuatı kapsamında hurdaya ayrılmıştır.

45.377

Mevzuat kapsamında hurdaya ayrılan araçlardan 45.377 adet orijinal sökme parça elde edilip tüketicinin hizmetine sunulmuştur.

15.000.000 TL

Elde edilen parçaların orijinal değer karşılığı yaklaşık 15.000.000 TL civarındadır. Dolayısıyla oluşturulan bu yeniden kullanım imkanı ile çok ciddi bir ekonomik tasarruf sağlanmıştır.
Tesis Fotoğraflarımız
ÖTA Yönetimi

Projenin Amacı

Ömrünü tamamlamış araçların (ÖTA), ilgili mevzuatlar kapsamında sökülerek ayrıştırılması ve yeniden kullanılabilir parçalar tüketime kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

 

Projenin Faydaları

Ekomotiv bünyesinde yürütülen projelerin birincil ve temel faydası, doğal kaynakların korunarak insan ve çevre sağlığının gözetilmesidir. İkincil önemli faydası ise otomotiv sektöründe ÖTA mevzuatı kapsamında elde edilen orijinal sökme parçaların, tekrar tüketici ile buluşturulmasını sağlayarak (ekonomik ve kaliteli onarım süreçlerinin desteklenmesi) milli servetin korunması ve ülke ekonomisine artı değer yaratılmaktadır. 

 

Projenin Süreci ile İlgili Detay

Takip etmekte olduğumuz projelerden (ÖTA) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve İade Parça Organizasyon süreçleri 30 Aralık 2009 Tarih ve 27448 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren ÖTA mevzuatı kapsamında yürütülmektedir.

 

Öne Çıkması İstenen Özellik

Ekmotiv ünvanı ile yürütülmekte olan İade Parça ve ÖTA süreçleri ayrıca bunların doğal sonucu olan Orijinal Sökme Yedek Parça satışının özellikle vurgulanması gerektiği düşüncesindeyiz. 

 

Özellikle ÖTA süreci (Ömrünü Tamamlamış Araçlar) kapsamında mevzuata uygun olarak sökülen ve arındırılan araçlardan elde edilen orijinal sökme parçalar, yenisine göre oldukça düşük bir fiyat ile tüketicinin kullanımına sunularak ciddi bir ekonomik tasarruf sağlanabildiği belirtilmelidir. 

 

Ayrıca, geri kullanımı sağlanan bu parçaların, yapılacak onarımların kalitesini arttırdığı gibi araçlarda orijinalin haricinde kullanılacak alternatif ikinci, üçüncü kalite parçaların kullanımı azaltılarak oluşacak güvenlik problemleri ve değer kayıplarının da minimize edilmesine katkı sağlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 

ÖTA NEDİR?

ÖTA, Ömrünü Tamamlamış Araç tanımlamasının baş harflerinden oluşan kısaltılmış ifadesidir.

 

Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA): 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan Tehlikeli ve Tehlikesiz atıkları içeren ekonomik ömrünü tamamlamış araçları ifade etmektedir.

 

Mevzuat kapsamındaki araçlar: 

  • M1 : Sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçları, 
  • N1 : Azami ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan motorlu yük taşıma araçları,

 

ÖTA Mevzuatı (Yönetmeliği ) Nedir?

ÖTA Yönetmeliği, T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında 30 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanmış ve 1 Ocak 2011 tarihi ile uygulanmaya başlamış yönetmeliktir.

 

ÖTA ile İlgili Uygulamaların Amacı

Çevre ve İnsan Sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu en aza indirmek, temin edilen parçaların yeniden kullanım ve hammadde olarak geri dönüşümünü gerçekleştirerek Ülke Ekonomisine kazandırmak.

 

ÖTA Süreci Nasıl işler

  • Teslim yeri seçilir.
  • Araca ait kayıtlarda haciz, rehin, tedbir gibi şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşlarından alınmış belge temin edilir.
  • Trafikten çekilmiş araçlar hariç, ilgili vergi dairesinden alınmış, motorlu araçlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi temin edilir.
  • Temin edilen belgeler ile birlikte ÖTA teslim yerine getirilir.
  • Araç Çevre ve Şehircilik Bakanlığının EÇBS sistemine kayıt edilerek işlemler başlatılır,
  • Trafik tescil işlemleri takip edilir.
  • Sonrasında elde edilen atık bilgileri Bakanlık sitemine kayıt edilerek işlemler tamamlanmış olur.

ÖTA (Ömrünü Tamamlamış Araç) YASAL MEVZUAT ( İlgili Mevzuat ve Yönetmeliklere aşağıda bulunan linkler vasıtası ile ulaşabilirsiniz )

2872 Sayılı Çevre Kanunu,

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliğ “,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı “Atık Yönetimi Yönetmeliği“

 

Veri Bazlı Detay

Şirketimizin faaliyete başladığı 2012 yılından bugüne kadar 1.694 adet araç ÖTA mevzuatı kapsamında hurdaya ayrılmıştır. 

Mevzuat kapsamında hurdaya ayrılan araçlardan 45.377 adet orijinal sökme parça elde edilip tüketicinin hizmetine sunulmuştur.

Elde edilen parçaların orijinal değer karşılığı yaklaşık 15.000.000 TL civarındadır. Dolayısıyla oluşturulan bu yeniden kullanım imkanı ile çok ciddi bir ekonomik tasarruf sağlanmıştır.

Ecopart Güvenilir Yedek Parça Adresiniz

Ecopart olarak yedek parça arayışlarınızda yanınızdayız. Uygun fiyat, güvenli alışveriş, doğru yedek parça.